Általános felhasználási Feltételek

topontozo.hu

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://topontozo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://kiralyporszivo.shoprenter.hu/custom/kiralyporszivo/image/data/dokumentumok/2017.03.14.%20splendid%20ASZF%20kozpontiporszivos.hu.pdf

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Splendid Design Kft

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2030 Érd Rekettye u. 34.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: splendiderd@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-115100

Adószáma: 14049091-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36-23-371-645

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111197/2016.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: 3 in 1 Hosting Bt., Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1, 2310, +36/21/200-0040

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2016. November. 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelés menete

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” ikonra kattint Felhasználó.
Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Szállítási költség:

A szállítási költség 50.000 Ft alatt 2096 Ft, 50.000 Ft megrendelés felett 0 Ft.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai .szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
„Online vitarendezési platform Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen 5 JUTASA Kft. info@jutasa.hu www.webaruhazaszf.hu keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU”
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Szerzői jogok

Miután a topontozo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a topontozo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A topontozo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos a topontozo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a topontozos.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
A topontozo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 1000 Ft, illetve szavanként bruttó 1000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://topontozo.hu/adatvedelmi-szabalyok/
„Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.”
I. Általános feltételek:
A Splendid Design Kft. kifejezetten tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a hirdetésben, vagy weboldalon közzétett ajánlatai kötelezettségvállalás nélküli jognyilatkozatok, amelyekhez való kötöttséget a Splendid Design Kft. a Ptk. 211.§. (1). bekezdése alapján kizárja.
Társaságunk ügyfeleivel a forgalmazott termékek értékesítése és beépítése tárgyában egyedi szerződéseket köt.
Magánszemély ügyfél megkeresését követően a megkeresés vételét követő 3 napon belül –előre egyeztetett időpontban – Társaságunk képviselője helyszíni felmérést végez, amely felmérés alapján – az e célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével – Társaságunk árajánlatát Ügyfelünkkel azonnal közli.
Eltérő megállapodás hiányában a szerződés a közölt árajánlatnak a helyszínen (árajánlat helyszíni aláírása), avagy elektronikus levél formájában, a felmérés elvégzését követő 3 napon belül történő megerősítése esetén jön létre.
Gazdálkodó szervezet ügyfeleink a szerződés tárgyát képező termék paramétereit az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (Megrendelőlap), juttatják el Splendid Design Kft..- hez. Szerződésszerű megrendelésnek a Splendid Design Kft. csak és kizárólag az e-mailen, telefaxon, avagy cégünk telephelyein (fióktelepein) személyesen, írásos formában leadott, megfelelő aláírással ellátott Megrendelőlapokat tekinti.
A Splendid Design Kft. a megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (garázskapu árajánlat) írásban visszaigazolja.
A Splendid Design Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott időpontig érvényes ajánlat esetén az ajánlat érvényességének időtartama alatt kézhez vett megrendelésekre az ajánlattal megegyező árajánlatot készít és juttat el a megrendelőnek.
Társaságunk a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg eljuttatja megrendelőinek az egyedi vállalkozási szerződés cégszerűen aláírt tervezetét is.
A megrendelés és visszaigazolás alapján a szerződés akkor jön létre érvényesen, amennyiben a megrendelő által – cégszerűen – aláírt példány a kiállítás napját követően, de még az ajánlat érvényességének lejáratát megelőzően, 14 napon belül postai, illetve személyes átadás útján Társaságunk részére megküldésre kerül.
A Splendid Design Kft. a megrendelő aláírását akkor tekinti cégszerűnek, ha és amennyiben az aláírás attól a személytől való, aki az aláírás napján a megrendelő cég cégkivonata szerint a társaság képviseletére és cégjegyzésre jogosult.
Amennyiben a szerződés aláírására, illetve annak Társaságunk részére történő visszaküldésére 14 napon túl kerül sor, úgy a szerződésben vállalt kötelezettség – a szerződésben rögzített feltételek szerint – csak akkor terheli Splendid Design Kft.-t, amennyiben a szerződés lényeges tartalmi elemeit magában foglaló elfogadó nyilatkozat kerül kiállításra.
A fentiek szerint létrejött szerződés érvényesen kizárólag írásban, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján módosítható.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt rendelkezésére bocsátott ajánlatainkhoz, szerződéseinkhez és szállításainkhoz mellékelt dokumentumok, rajzok és okmányok tekintetében Társaságunk szerzői, illetve tulajdonosi jogait fenntartja, amelyre figyelemmel azok sokszorosítása, harmadik személy részére történő továbbadása csak Társaságunk írásbeli hozzájárulásával történhet.
II. ÁRAK
1. A szerződésben rögzített, forintban vagy euróban megadott egységárak telephelyi árak, amelyek tartalmazzák a termék rendeltetésének megfelelő, szokásos csomagolási költségekeit, Eu-n kívüli import beszerzés esetén a vám és vámkezelés költségeit, az áruértéket terhelő ÁFA-t, illetve ilyen tartalmú megállapodás esetén a termék beszerelésének, illetve telepítésének díját is. Feltűntetett árainkba a telephelyünk és a szállítási cím közötti szállítási költségeket abban az esetben értendők bele, ha a szerződésben a felek ekként állapodtak meg.
2. Export- vagy importügyletek keretében történő szállításkor az egységárak nem tartalmazzák a vám és vámkezelés költségeit, valamint az ÁFA-t.
3. Társaságunk egyebekben a szerződéskötéskor előre nem látható, de a szerződéskötést követően igazolhatóan felmerült költségnövekedés áthárításának – ezzel pedig a szerződésben rögzített vállalási díj változtatásának – jogát fenntartja.
II. SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE
1. Vis maior és egyéb akadályoztatás
Megrendelő tudomásul veszi, hogy “vis major”(természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) és egyéb, e körbe nem tartozó, de Társaságunk érdek – illetve tevékenységi körén kívül felmerült akadályoztatás esetén a Splendid Design Kft. jogosult a szerződésben vállalt szállítási, illetve teljesítési határidőket az akadályoztatás időtartamával megnövelni, illetve a szerződésszegés következményeinek alkalmazása nélkül a szerződéstől elállni.
2. Amennyiben ezen fent említett okok folytán a megrendelő áll el a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződés hányadra vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez Társaságunk által beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére, illetve azok ellenértékének megfizetésére
3.Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.
3.1 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért sem cégünk, sem pedig a megrendelő nem felelős, és a lehetetlenné válás oka cégünk érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthatunk igényt; ha a lehetetlenné válás oka a megrendelő érdekkörében merült fel, cégünket a díj megilleti, de a megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet cégünk a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna; ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy érdekkörén kívül merült fel, cégünket az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
4. Ha és amennyiben a felek az 5. pont szerint létrejött szerződésükben akként állapodtak meg, Társaságunk a szerződés tárgyát képező terméket a Megrendelő által megjelölt szállítási címre szállítja. Ez esetben a szerződés teljesítésének helye alatt a szállítási cím értendő.
Minden egyéb esetben – telephelyi teljesítés – esetén a teljesítési kötelezettségünk a szállítóeszközre rakással teljesítettnek tekintendő. Ha az árut a megrendelő szállítja el saját fuvareszközével, vagy megbízottja útján cégünktől, akkor a teljesítés helye a cégünk székhelye, illetőleg telephelye. A teljesítési igazolás ez esetben a fuvarokmány.
Ellenkező megállapodás hiányában a rendelési helyen a lerakás a Megrendelő feladata.
III. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK
1. A Splendid Design Kft. az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolására szolgáló nyomtatványon, illetve a felek között létrejött vállalkozási szerződésben tünteti fel, amelytől eltérés csak előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés esetében megengedett.
2. Cégünk a határnapot megelőzően, illetőleg a határidő kezdete előtt csak a megrendelő beleegyezésével teljesíthet. Beleegyezés hiányában cégünk a felelős őrzés szabályai szerint tartozik eljárni.
3. A szállítási határidő kezdete az eladó visszaigazolásával kezdődik, de nem azelőtt, hogy a felek a részletekben egyeztettek, illetve megegyeztek volna.
IV. KOCKÁZATVISELÉS
1. Felelősségvállalásunk, illetve kockázatviselésünk –ellenkező megállapodás hiányában – az áru raktárunkból történő kiadásáig terjed.
V. FIZETÉSEK
1. Foglaló, előleg, áruellenérték, illetve vállalkozási díj kiegyenlítése készpénzfizetéssel pénztárunkban, avagy banki átutalás útján történhet.
2. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán, illetve az ún. díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a számlaösszeg Társaságunk bankszámláján történő jóváírásnak napja minősül.
3. Megrendelő az árajánlat elfogadásával, illetve szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben rögzített díj 50% mértékének megfelelő összeget – amelyből 10% foglalónak, további 40% előlegnek minősül – Társaságunk részére – előlegszámla, avagy előlegbekérő alapján – a szerződéskötést követő 5 banki munkanapon belül készpénzben, avagy banki átutalás útján megfizeti.
5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti kötelezettség szerződésszerű teljesítése Társaságunk szerződésben vállalt kötelezettségei hatályosulásának feltétele, azaz Társaságunk a megrendelt termék gyártásba adását, kiszállítását, illetve annak beépítését megtagadhatja, amíg megrendelő a foglaló, illetve előleg fizetési kötelezettségét nem teljesíti.
6. Ha és amennyiben a foglaló megfizetését követően a felek között létrejött szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Társaságunk a foglaló összegének megtartására jogosult, míg ha és amennyiben a szerződés teljesítése a Splendid Design Kft. érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, úgy Társaságunk kötelezettséget vállal a foglaló kétszeres összegének a meghiúsulástól számított 5 munkanapon belüli megfizetésére.
7. Abban az esetben, ha Társaságunk egyedi, méretre gyártott, illetve egyéb egyedi megrendelés alapján készített termék szolgáltatását vállalta, különös tekintettel garázskapuk, bejárati ajtók, ablakkönyöklők esetén, és méretre való tekintet nélkül, a Splendid Design Kft. fenntartja a jogot az áruérték 100 %-ának előleg címén történő bekérésére. Amennyiben a megrendelő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket nem szállítja el, a Splendid Design Kft. nem köteles az előleg visszafizetésére.
8. A szerződéses összeg nagyságára, illetőleg a megrendelő esetleges, Társaságunk felé fennálló tartozásra tekintettel a Splendid Design Kft. fenntartja azt a jogot, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, illetve a termék beszerelését csak abban az esetben végzi el az ellenérték, illetve vállalkozási díj kiegyenlítését megelőzően, ha a megrendelő, illetve a megrendelő törvényes képviselője, avagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár, illetve vállalkozói díj és a késedelmi kamatok megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést illetve a fizetési kötelezettségének megfizetésének teljesítését zálogjoggal, bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.
9. A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Splendid Design Kft.. által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Splendid Design Kft. jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.
10. Amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból Társaságunk tudomására jut, hogy a megrendelő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Társaságunk jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga a Splendid Design Kft.-t illeti meg.
11. A Splendid Design Kft. az áru feletti tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig kifejezetten fenntartja. Amennyiben a vételár behajtására – az időközben bekövetkezett fizetésképtelenségre tekintettel – nincs lehetőség, úgy a Megrendelő köteles az árut a Splendid Design Kft. részére kiadni, míg a Splendid Design Kft. jogosult az árut visszaszállítani és a megrendelővel szemben kártérítési igényt érvényesíteni, illetőleg az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget és elmaradt hasznot követelni.. Az ilyen címen visszaszállított árut jogunkban áll kárcsökkentési címen értékesíteni.
VI. SZAVATOSSÁG
1. Leszállított, illetve átadott termékek esetén garantáljuk az alapanyagban és a kivitelben a hibátlan minőséget. Amennyiben jogszabály kötelező jótállás vállalását írja elő valamelyik termékünkre, úgy annak rendelkezései az irányadóak.
2. Társaságunk valamennyi általa forgalmazott termékre, illetve általa elvégzett szerelési munkára az átadást követő minimálisan 12 hónapos, egyebekben pedig a forgalmazó (gyártó) által a termékre vonatkozóan meghatározott időtartamú garanciát nyújt. Az ezen időszakon belül történő meghibásodást a megrendelő köteles haladéktalanul bejelenteni, ezzel egyidejűleg a meghibásodott terméket használaton kívül helyezni. Társaságunk a felismerhetően hibás termék további használatából eredő károkért felelősségét kifejezetten kizárja.
3. A meghibásodott terméket a garanciális időtartamon belül Társaságunk az alkatrész javításával, vagy az alkatrész cseréjével elsődlegesen kijavítja, illetve ha és amennyiben a kijavítás, vagy kicserélés nem lehetséges, a termék ellenértéket megfelelően csökkentjük, vagy a készüléket kicseréljük. A készülék teljes cseréje vagy jelentősebb részének kicserélése esetén a garancia érvényesítésére biztosított határidő a kicserélt készülékre / alkatrészre újból kezdődik.
4. Nem terjed ki ugyanakkor Társaságunk garanciális kötelezettsége azon meghibásodásokra, melyek a helytelen beszerelésből (amennyiben a szerelést nem mi végeztük), a nem rendeltetésszerű használatból, a helytelen üzembe helyezésből, az előírt karbantartás elmulasztásából, rongálásból keletkeztek.
5. Amennyiben a meghibásodás a megrendelő közreműködésének, illetve a termék helytelen tárolásnak eredménye, úgy a Splendid Design Kft. mindaddig nem köteles a hiba elhárítására, míg a megrendelő a meghibásodás okát meg nem szünteti.
6. Garanciális kötelezettségünk nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általunk szállított árukban keletkeztek.
7. Megrendelő tudomással rendelkezik arról és kifejezetten elfogadja, hogy garanciális hibabejelentést csak írásos formában (levél, telefax, e-mail) áll módunkban elfogadni.
8. Ha és amennyiben a garanciális hibabejelentés vételét követően a Társaságunk megbizonyosodik a hibajelzés indokolatlan voltáról, megrendelő köteles a helyszíni kiszállással felmerült költségeinket megtéríteni.
9. Társaságunk a javítási munka helyszínen történő elvégzésére köteles, kivéve, ha és amennyiben a beszerelés nem a Splendid Design Kft. végezte, illetve ha a hiba jellegéből adódóan az a helyszínen nem javítható.
10. A fentiekben rögzítetteken túlmenően a Társaságunk által forgalmazott termékekre vonatkozó szavatossági rendelkezéseket és azok érvényesítését a Polgári Törvénykönyv 308/A.§-a, valamint a 11/1985. ( VI.22. ) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM. sz. együttes rendelet tartalmazza.
VII. FELELŐSSÉG
Felelősség vállalásunk csak a szerződésben vállalt kötelezettségünkre terjed ki. Ezt meghaladó kártérítést a megrendelő csakis a Ptk. vonatkozó szabályai szerint követelhet.

VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉSEK
1. Megrendelő az általa megrendelt terméket az e célra rendszeresített átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt terméket a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Splendid Design Kft. jogosult – az áru vételárán, illetve az általa nyújtott szolgáltatás vállalkozói díján felül – a termék őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét megrendelőre terhelni.
2. Ha és amennyiben megrendelő a megrendelt termék átvételével késedelembe esik, úgy köteles az áru ellenértékén, illetve a vállalkozói díjon túlmenően, a késedelemmel érintett naponként …..,-Ft összeget, késedelmi kötbér jogcímen megfizetni.
3. Felek rögzítik továbbá, ha és amennyiben megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a Társaságunk úgy tekinti, hogy megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel megrendelő köteles az elállásával okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeinket megtéríteni.
IX. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYTELENSÉGE
Amennyiben magasabb szint jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem érinti a többi feltételpont érvényességét.
X. SZERZETT JOGOK ÁTRUHÁZÁSA
A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak írásos jóváhagyásunkkal ruházhatók át.
Szerelési feltételek (amennyiben a felek szerelésre vonatkozóan külön megállapodást kötnek):
1. Megrendelő kötelezettsége:
- a bejelentett igény szerinti zárható száraz raktár biztosítása,
- a munkaterület zavartalan biztosítása,
- az építészeti fogadószerkezet megépítése,
- az elektromos csatlakozás kiépítése,
- térítés nélkül munkaáram biztosítása,
- az áru kocsiról történő lerakása,
- a leszállított részben vagy egészben beépített termék felelős őrzése,
- a megrendelő kijelölt képviselője köteles a munkanaplóban felsorolt, elvégzett és beépített munkák és készülékek mennyiségi átvételét igazolni,
- a készre jelentést követő 48 órán belül az előírás szerint teljesített munkát és létesítményt átvenni.
2. Szállító kötelezettsége
- a létesítményt üzembe helyezni és üzembe helyezett állapotban a hozzátartozó gépkönyvekkel és használati utasítással, kitöltött jótállási jeggyel a megrendelőnek átadni, és a létesítmény használatáról a megrendelőt kioktatni.
- Megrendelő költségére a szállító érintésvédelmi mérési naplót, illetve jegyzőkönyvet köteles készíteni. Ennek költségeit a megrendelő viseli.
XI. CSERE ALKATRÉSZEK TÁROLÁSA
A javítás során cégünkhöz beszállított vagy lecserélt alkatrészeket, továbbá a hibás, már nem javítható termékeket és azok alkatrészeit a cég 3 hónapig tárolja. Amennyiben 3 hónapon belül az ügyfél írásban nem jelzi felénk a fent felsorolt termékekre vagy alkatrészekre való igényét, akkor a megrendelő által el nem vitt alkatrészeket és egységeket a vállalkozó tovább nem tárolja, azok hulladékként történő kezelésről gondoskodik.
XII. Záró rendelkezés
Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Magyar Köztársaság. vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Érd, 2016,11.24